o-nadaci

 

Projekty nadace

Pomocné tlapky

Dlouhodobá spolupráce s obecně prospěšnou společností, která cvičí a vychovává asistenční psy.

Den pro lepší život

Dobrovolnické dny pro zaměstnance Kooperativy.

Strom pro lepší život

Možnost splnit za své peníze vánoční přání klientům z nejrůznějších neziskových organizací.

Galerie a sbírka umění

Tu aktivně spravujeme, zhodnocujeme a dále rozvíjíme.

Materiální sbírka

V roce 2015 jsme podpořili Azylový dům sv. Terezie, který sídlí v pražském Karlíně.

Hamzova léčebna

Naše aktivita je směřovaná především na podporu hipoterapie, na jejíž provoz nepřispívají zdravotní pojišťovny.

Hlavním projektem, se kterým chceme v roce 2015 a dalších letech spojit jméno Nadace pojišťovny Kooperativa, je ČESKÁ RODINA ŽIJE .

Líbí se vám projekty, které Nadace Kooperativy dělá a chtěli byste je podpořit? Můžete přispět libovolnou částkou na účet Nadace:

- číslo účtu 5520312/0800
- konstantní symbol 0558
- variabilní symbol 33333


Kontakt pro média

ico-contact.png Milan Káňa tiskový mluvčí mkana@koop.cz+420 956 420 616