Kde se rodí zdraví

Abychom mohli na tuto otázku zodpovědně opovědět, podnikli jsme inspirativní cestu.

1.Nejprve jsme prošli workshopem, kde jsme si lámali hlavy nad tématy týkajícími se české rodiny.

2.Nominovali jsme tým předních sociologů, kteří nám pomáhali jednotlivá témata definovat.

3.Angažovali jsme jednu z nejlepších výzkumných agentur na trhu, aby nám zajistila zajímavá data.

4.Pronikli jsme do 6 domácností po celé České republice, podnikli osobní návštěvy a individuální rozhovory.

5.Realizovali jsme kvalitativní výzkum mezi více než 700 respondenty.

6.Výsledky našeho bádání jsme dali do zajímavých souvislostí a interpretací.


Proč to děláme:

Chceme přinést odpovědi na zajímavé otázky o české rodině, které nám i vám doposud chyběly. Najít atraktivní témata, ke kterým vypíšeme v Nadaci pojišťovny Kooperativa veřejná grantová řízení s jednoznačným posláním – zlepšit situaci tam, kde jsme díky projektu ČESKÁ RODINA ŽIJE odhalili kritická místa českých rodin. 

Kontakt pro média

ico-contact.png Milan Káňa tiskový mluvčí mkana@koop.cz+420 956 420 616